Partners

De werkgroep WIBEN streeft ernaar dat in alle Nederlandse centra waar ICD’s worden geïmplanteerd en ablaties worden verricht, een eenduidige begeleiding en informatievoorziening wordt gegeven aan patiënten en diens naasten. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en dit te delen met de zorgprofessionals zodat de actuele kennis op niveau blijft. Connect2Move en WIBEN werken samen aan het uitbreiden van het kennisexpertisecentrum om nog beter in staat te zijn onze doelgroepen (device-dragers, hun naasten en zorgverleners) te voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. 

https://www.nvhvv.nl/werkgroepen/icd-begeleiding